TEAM

Hi,

Ik ben Evy, mama van een zoon van 14.
Afgestudeerd als leerkracht lager onderwijs ging ik aan de slag, eerst enkele jaren als juf maar al heel vlug werd ik zorgcoördinator. Dat was helemaal mijn ding, zorgen voor kinderen met zorg. Daar heb ik geleerd en ervaren hoe belangrijk het is om kinderen het gevoel te geven dat ze mogen zijn wie ze zijn en zoals ze zijn, om zich ten volle te kunnen ontplooien. Maar ik leerde daar ook om goed te luisteren naar de ouders, zij waren mijn bondgenoten, samen met de leerkrachten.
Nieuwsgierig en getriggerd om meer te weten te komen over hoe mensen denken en daarnaar handelen, studeerde ik ook psychologie aan de Open Universiteit. Nog meer op zoek naar uitbreiding van mijn vakkennis studeerde ik ook nog af als coach, maar vooral de opgedane ervaring gedurende mijn jaren als zorgcoördinator zijn voor mij van onschatbare waarde.

Het geeft me veel voldoening om te zien hoe kinderen terug helemaal openbloeien door het geloof in zichzelf terug te vinden en zo de kracht te vinden om sterk te zijn voor wat minder goed gaat.
Voor alle kinderen en jongeren is het zo belangrijk dat ze zich gelukkig en gewaardeerd voelen precies zoals ze zijn. Voor ouders is niet zo belangrijk als die glimlach op het gezicht van je kind of jongere.

Enorm geboeid door de veerkracht en het positivisme van kinderen wil ik graag met hen en hun ouders op zoek naar zichzelf (Insights) en hen de weg helpen vinden om zichzelf te tonen (Out) aan hun omgeving.