TARIEVEN

Spreekt dit alles jullie aan? Tarieven

Indien ik werk op verplaatsing bedragen de vervoersonkosten (€ 0,35/km).

Coaching

€45
Elke sessie duurt 1 uur

Er wordt gewerkt met spel, vragenlijsten, wandeltherapie (aan zee of in bos), met boeken, ...

Ouderbegeleiding

€45
Elke sessie duurt 1 uur

Er wordt uitgebreid tijd genomen voor evaluatie van wat tijdens eerdere sessies werd afgesproken.

Intake- en evaluatiegesprek

€40
Intake- en evaluatiegesprek

Alle nodige documenten voor scholen en andere externen inbegrepen

Kennismakingsgesprek

zonder verplichting
gratis en vrijblijvend

Alle verzamelde informatie wordt bijgehouden op papier. Zodra er overgegaan wordt op coaching, wordt dit gedigitaliseerd. Indien er geen samenwerking volgt, wordt de informatie ook niet langer bijgehouden. Op die manier heb ik respect voor uw privacy.

Soms wordt ook van school uit gevraagd om aanwezig te zijn op gesprekken. Aangezien de school ook een heel belangrijke partner is, ga ik daar graag op in. Ervaring leerde me dat een coach van een kind een heel waardevolle aanvulling is als gesprekspartner op een overleg.
Hiervoor vraag ik wel een bijdrage van €20/half uur en ook de nodige vervoersonkosten.
Indien het u en mezelf beter lijkt om één of meerdere sessies te doen samen met het kind, dan informeer ik jullie daarover en wordt dit vooraf grondig besproken.

Documenten die gevraagd worden door de school worden voorzien en ook aan jullie, ouders, bezorgd. Jongeren krijgen ook een exemplaar.