COACHING

Wat is kindercoaching?

Soms maak je je zorgen om je kind. Het vraagt als ouder moed om hulp te zoeken. Het kan dan aangenaam zijn om gehoor en begrip te krijgen.

De band en samenwerking met jullie, ouders is voor mij heel belangrijk. Samen leren we de belevingswereld van jullie kind beter begrijpen. We gaan op zoek naar de juiste tools waarmee jullie je kind beter kunnen bijstaan. Kindercoaching is een laagdrempelige, vorm van begeleiding voor kinderen en jongeren die het even moeilijk hebben met bepaalde situaties, zich door omstandigheden niet lekker in hun vel voelen en daardoor hun evenwicht zoek zijn.

Als jongere nood om gecoacht te worden?

Jong zijn is de schoonste tijd van je leven.’ beweren volwassenen. Jong zijn is onbezonnen opgroeien, genieten van vrijheid en vrienden. En toch valt het niet altijd mee, studeren, bijbaan, de liefde, vriendschappen en ouders die je niet lijken te begrijpen…
Als jongerencoach wil ik naar je luisteren en met je meedenken. Gewoon, zonder oordeel. Ik kan je helpen om jouw problemen te analyseren, om samen een doel te bepalen.Waar wil je naar toe met je leven, wat zijn jouw dromen? Wat maakt het moeilijk voor jou? Samen zoeken we naar een traject om je doel(en) te bereiken. Jij zal het meeste werk moeten doen en je verantwoordelijkheid opnemen. Jouw inbreng is voor mij het belangrijkste.
Ik ben er om je te steunen en je te helpen tot je zelf weer verder kunt. Zo’n coaching traject is niet voor losers! Het maakt je sterker en meer zelfzeker. Onze relatie is gebaseerd op vertrouwen en discretie! 

Een duwtje in de rug als ouder van…

Opvoeden is lang niet altijd even makkelijk. Als ouder wil je graag dat het  goed gaat met je kind.  Je doet er immers alles aan je kind gelukkig te zien. Daarom kan het frustrerend zijn en voel je je machteloos wanneer je kind even van het gelukkige pad afdwaalt. Het maakt je verdrietig en je weet het allemaal  even niet meer. Je durft er niet goed met anderen over te praten, bang om beoordeeld te worden.
Oudercoaching helpt je even stil te staan bij jullie levenspad en bij wat je nodig hebt om weer ontspannen te kunnen opvoeden. Dit kan bijvoorbeeld zijn in je manier van communiceren, geven van aandacht, hoe je jezelf projecteert, hoe je kind jou spiegelt…
Oudercoaching kan confronterend zijn en het vraagt moed om naar jezelf te durven kijken, maar net dat geeft je nieuwe inzichten waardoor we samen kunnen op zoek gaan hoe jij je eigen krachten als ouder kan terugvinden.