HOE

Hebben we een klik?

Wanneer je op zoek gaat naar een (kinder)coach is het erg belangrijk om te kijken of er een klik is tussen jouw kind en de coach of tussen jezelf en de coach. Tijdens een kort verkennend contact kan bekeken worden of die klik er is en of jullie verder willen gaan in dit traject. Voelt dit eerste contact goed aan, dan maken we een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Coaching kan online, bij u thuis, aan zee of in het bos… 

Intakegesprek

Bevalt dit kennismakingsgesprek dan gaan we over tot het intakegesprek. Daar luister ik naar jouw verhaal en naar jouw zorgen. Dit kan op veel manieren, eventueel met vragenlijsten, via spel, …
In dat gesprek krijg je de ruimte om je wensen en verwachtingen uit te spreken. Een eerste intakegesprek is enkel met u of jullie als ouder(s). Tijdens een volgend moment luister ik ook naar jullie zoon of dochter. Jullie zijn immers een onmisbare schakel in dit traject.
Mocht ik merken dat jullie kind of jij als ouder nood hebt aan een andere vorm van begeleiding, dan zal ik dit ook vertellen na dit intakegesprek. Uiteraard wil ik jullie dan adviseren over welke vormen van begeleiding mogelijk zijn. Aanmelden bij mij kan na een verwijzing door de leerkracht, de zorgcoördinator, de school, CLB, arts, psycholoog of uiteraard op eigen initiatief van jullie.

Hoe lang duurt een coachingstraject?

Elk kind en elke jongere heeft een eigen en uniek verhaal.
HET coachingstraject bestaat niet, aangezien ik werk op maat van uw verhaal, uw kind en jullie zorgen. Methodes en werkvormen worden aangepast zodat uw kind komt tot inzichten (insights) in zijn gevoelens, emoties en gedrag. Op een leuke manier wordt jouw kind zich bewust van zijn of haar talenten en kwaliteiten en zal het zo meer zelfvertrouwen krijgen. Dit is de sleutel tot meer succeservaringen.

Nieuwsgierig?

Maak gerust een eerste vrijblijvende afspraak via een bericht, via mail of telefonisch. Ik help jullie met veel plezier verder.